Modne.biz

Pielęgnacja niemowląt z ciąż mnogich

Niemowlęta z ciąż mnogich – bliźnięta, trojaczki. Pielęgnacja i opieka nad niemowlętami, wskazówki wychowawcze, zatrucia ciążowe

Ciąża mnoga stwarza nietypowe, a często niekorzystne warunki dla rozwoju płodu. Wśród bliźniąt, a zwłaszcza trojaczków, z reguły spotykamy dzieci, których ciężar ciała przy urodzeniu jest niski i to niższy, aniżeli można by oczekiwać po czasie trwania ciąży.

Badania rozwoju bliźniąt oraz dzieci z ciąży mnogiej, podjęte pod koniec XIX wieku, miały dostarczyć argumentów w dyskusjach nad ogólnymi założeniami psychologii.

Jest zrozumiałe, że urodzenie się bliźniąt czy trojaczków wielokrotnie pomnaża obowiązki rodziców w zakresie pielęgnowania. Dodatkowe meble i sprzęt, szczepienia ochronne, kąpiel.

Częstość występowania ciąż mnogich i porodów nie jest jednakowa u wszystkich narodowości. Ponadto występują dość znaczne wahania w zależności od rasy oraz położenia geograficznego krajów.

Zapraszam na mojego bloga