Modne.biz

Dzieci sprawiające problemy

Porady na temat postępowania z dziećmi sprawiającymi problemy: dzieci nadmiernie ruchliwe, nerwowe, dzieci zahamowane, wolno rozwijające się

Dziecko niespokojne, wiercące się, często zmieniające zajęcia, nie kończące ich – to niekoniecznie dziecko źle wychowane. Poszukajmy przyczyn takiego zachowania.

W drugim i trzecim roku życia często obserwujemy takie reakcje, jak: upór, negatywizm, agresja wyrażająca się gryzieniem, kopaniem, niszczeniem zabawek, pluciem, rzucaniem się na podłogę, odmawianiem wykonania poleceń.

Dzieci mało aktywne, bierne, są mało samodzielne, nie organizują sobie zabaw, zdają się chętnie na innych. Mają też duże trudności z nawiązywaniem kontaktu społecznego z innymi ludźmi.

„Nerwowość” w przypadku dzieci ma wiele znaczeń. Używając tego określenia najczęściej mamy na myśli wzmożoną pobudliwość, większą wrażliwość na niekorzystne bodźce psychologiczne środowiska, skłonność do reakcji nerwicowych.

Zapraszam na mojego bloga