Modne.biz

Porady Pytania Odpowiedzi

Poradnik medyczny, w którym publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zdrowia naszego, naszych noworodków, niemowląt i dzieci.

Na potrzebę rozwoju integracyjnego oraz potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym odpowiadają zabawy aktywizujące.

W ostatnich latach obserwuje się szybszy wzrost i dojrzewanie dzieci, co nazywamy akceleracją. Początek jej można już zauważyć w okresie płodowym. Noworodki rodzą się obecnie cięższe i mają większy wzrost. Zjawisko stałego przyspieszenia wzrostu i ciężaru wyraźnie stwierdza się w wieku niemowlęcym.

Obserwując rozwój dziecka należy zdać sobie sprawę, że tempo rozwoju dziecka jest indywidualne. Niektóre dzieci wcześniej osiągają umiejętność siadania, wstawania, chodzenia, mowy, inne później. Pewne różnice w zaawansowaniu rozwoju między dziećmi są naturalne. Przyjrzyjmy się jednak, jakie mogą być przyczyny opóźnienia rozwoju dziecka.

Niektóre dzieci osiągają pewne umiejętności szybciej, inne wolniej. Te różnice w tempie rozwoju psychoruchowego we wczesnym dzieciństwie wcale jeszcze nie muszą oznaczać, że w późniejszym okresie dziecko będzie odbiegało poziomem od swoich rówieśników.

Postępowanie z dzieckiem chorym musi być nacechowane spokojem i cierpliwością. Nie powinniśmy objawiać swego zdenerwowania z powodu jego choroby, obwiniać je za to, że przyczyniło się do jej wystąpienia.

Silnie odparzona skóra wymaga stosowania środków sterylnych. Najczęstszą przyczyną powstania odparzeń jest po prostu brak powietrza, który wynika z długiego kontaktu z mokrą, brudną pieluchą.

Zapraszam na mojego bloga