Modne.biz

Ciąża, przebieg i objawy ciąży, poród

Porady dla kobiet w ciąży, pielęgnacja noworodków i niemowląt. Trymestry ciąży, rozwój dziecka miesiąc po miesiącu, powikłania w czasie ciąży i porodu

Okres życia płodowego to około 280-dniowy (10 miesięcy księżycowych) okres rozwoju śródmacicznego, tj. 10 miesięcy księżycowych, czyli 40 tygodni.

Na potrzebę rozwoju integracyjnego oraz potrzebę ruchu dziecka w wieku przedszkolnym odpowiadają zabawy aktywizujące.

Choroba zakaźna w okresie ciąży stanowi poważne zagrożenie, może być bowiem przyczyną obumarcia wewnątrzmacicznego zarodka lub przedwczesnego wystąpienia czynności porodowej.

Cukrzyca u ciężarnej występuje w 1 przypadku na 350 ciąż donoszonych, zwiększa znacznie bezpłodność, częstość wczesnych poronień, a także powoduje zmiany w narządach krwionośnych, mogące być przyczyną stanów przedrzucawkowych oraz rzucawki.

Zatrucie ciążowe, czyli gestoza, jest zespołem objawów chorobowych, do których zalicza się m.in. nadciśnienie, białkomocz i obrzęki ciała, które mogą występować pojedynczo lub łącznie, nazywamy zatruciem ciążowym.

Drogi moczowe podczas ciąży są szczególnie narażone na stany zapalne z powodu przekrwienia i obniżenia napięcia mięśni gładkich pęcherza moczowego, co sprzyja zastojowi moczu, a tym samym powstawaniu zakażeń.

Jak do tej pory nie udało się dotrzeć do bezpośrednich przyczyn porannych wymiotów kobiet w ciąży, jednak prawdopodobnie związane są one z przystosowaniem organizmu kobiety do zmian w czasie ciąży.

Nieprawidłowością ciąży może być ciąża pozamaciczna, tzn. rozwijająca się poza jamą macicy.

Zapraszam na mojego bloga