Modne.biz

Dziecko dwuletnie

Rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w wieku 2 lat – artykuły poradnikowe dla matek dzieci dwuletnich

Zabawy dydaktyczne stanowią taki rodzaj zabaw, w którym chcemy „czegoś” dziecko nauczyć, pobudzić jego rozwój umysłowy. Są one projektowane przez dorosłego i wymagają rozwiązania przez dziecko jakiegoś zadania.

Zabawy tematyczne to zabawy „w coś”, na jakiś temat: w dom, w sklep, w lekarza, we fryzjera itp. W drugim roku życia są one jeszcze bardzo ubogie. Na tym etapie nazywamy je zabawami naśladowczymi.

Zabawy konstrukcyjne to zabawy, w wyniku których powstaje „coś”, jakiś wytwór sporządzony rękami dziecka lub przy użyciu narzędzi. Rezultatem działania dziecka jest na przykład budowla z klocków.

Zabawy manipulacyjne są najprostszym, występującym już w niemowlęctwie sposobem bawienia się. Polegają one na wykonywaniu prostych, wielokrotnie powtarzanych czynności ruchowych, których efektem nie są żadne trwałe dzieła.

Zabawy ruchowe są to takie zabawy, które wymagają pewnego wysiłku, sprawności fizycznej, poruszania się, czyli lokomocji. Możemy do nich zaliczyć: popychanie i ciągnięcie zabawek, wchodzenie na drabinki, chodzenie po niskich ławkach, zabawy z piłką, chodzenie po schodach przy asekuracji dorosłego itp.

Tak jak później nauka i praca, tak we wczesnym dzieciństwie potrzebna jest człowiekowi zabawa, by mógł się prawidłowo rozwijać i przystosować do wymagań życia społecznego.

Małe dziecko nie potrafi być bezczynne, dlatego jego ręce stale są czymś zajęte. W trakcie tej nieustającej pracy rąk doskonalą się ruchy dziecka, ich szybkość i precyzja. Nie hamujmy ruchliwości i chęci działania dziecka, ale umożliwmy mu bezpieczne i z pożytkiem dla niego samego funkcjonowanie.

Zapraszam na mojego bloga