Modne.biz

Ciąża

Przebieg, higiena w czasie ciąży, kontrole lekarskie, konflikt serologiczny: artykuły ściśle związane z okresem ciąży – co każda kobieta ciężarna wiedzieć powinna

Okres życia płodowego to około 280-dniowy (10 miesięcy księżycowych) okres rozwoju śródmacicznego, tj. 10 miesięcy księżycowych, czyli 40 tygodni.

Choroba zakaźna w okresie ciąży stanowi poważne zagrożenie, może być bowiem przyczyną obumarcia wewnątrzmacicznego zarodka lub przedwczesnego wystąpienia czynności porodowej.

Cukrzyca u ciężarnej występuje w 1 przypadku na 350 ciąż donoszonych, zwiększa znacznie bezpłodność, częstość wczesnych poronień, a także powoduje zmiany w narządach krwionośnych, mogące być przyczyną stanów przedrzucawkowych oraz rzucawki.

Zatrucie ciążowe, czyli gestoza, jest zespołem objawów chorobowych, do których zalicza się m.in. nadciśnienie, białkomocz i obrzęki ciała, które mogą występować pojedynczo lub łącznie, nazywamy zatruciem ciążowym.

Drogi moczowe podczas ciąży są szczególnie narażone na stany zapalne z powodu przekrwienia i obniżenia napięcia mięśni gładkich pęcherza moczowego, co sprzyja zastojowi moczu, a tym samym powstawaniu zakażeń.

Jak do tej pory nie udało się dotrzeć do bezpośrednich przyczyn porannych wymiotów kobiet w ciąży, jednak prawdopodobnie związane są one z przystosowaniem organizmu kobiety do zmian w czasie ciąży.

Zapraszam na mojego bloga